SCENARIA (64 rzędowy)

Cardio & angio
Cardioangiografia
Angiografia naczyniowa
Radiografia
Radiografia
Radiografia & fluoroskopia
Radiografia & fluoroskopia
RTG Mobilne
Śród-operacyjne aparaty rtg z ramieniem c
Aparaty rtg do zdjęć przy łóżkowych
CT
Tomografy komputerowe firmy HITACHI
MRI
Otwarte systemy MRI firmy HITACHI oparte na stałym magnesie
Klasyczne systemy MRI firmy HITACHI z magnesem nadprzewodzącym

         


SCENARIA
firmy HITACHI umożliwia jednoczesną akwizycję 64 warstw przy minimalnym czasie pełnego obrotu wynoszącym 0,35 sekundy dla wszystkich regionów anatomicznych.
Zaawansowany system akwizycji i rekonstrukcji pozwala na uzyskiwanie w krótkim czasie wysokiej jakości obrazów przy minimalnych dawkach promieniowania otrzymywanych przez pacjenta, zachowując jednocześnie łatwość i intuicyjność obsługi.
System przeznaczony jest zarówno do rutynowych badań głowy i całego ciała, jak również do najbardziej zaawansowanych badań serca i naczyń wieńcowych.

   
Podstawowe cechy systemu :
• jednoczesna akwizycja do 64 warstw submilimetrowych
• 0.35 sek/obrót dla badań całego ciała – mniej zniekształceń
pochodzących od ruchów serca lub ruchów perystaltycznych
• wysoka częstotliwość akwizycji danych

 

 

 

 

 

 

 

• badanie całego ciała możliwe w ciągu 10 sekund
• badanie klatki piersiowej/jamy brzusznej możliwe w ciągu 3-4 sekund

• duża średnica otworu gantry oraz szeroki stół zwiększające komfort pacjenta podczas badania


 

 

 

 

• kompaktowa konsola operatora
• IntelliCenter – redukcja dawki oraz poprawa jakości obrazów w badaniach kardiologicznych poprzez ruch poprzeczny blatu stołu pacjenta
i umieszczenie badanego obszaru w centrum pola widzenia oraz zastosowanie specjalnych filtrów kardiologicznych w kolimatorze

 

 

 

 

 

• Intelli IP – redukcja szumów w obrazach poprzez zastosowanie zaawansowanych algorytmów filtracji cyfrowej oraz rekonstrukcji CORE 3D
• IntelliEC – automatyczna kontrola parametrów ekspozycji poprzez modulację prądu anodowego lampy rtg w trakcie badania
• udoskonalona konstrukcja kolimatora – redukcja promieniowania rozproszonego, a co za tym idzie poprawa jakości obrazów
• dobór optymalnych warunków podczas badań kardiologicznych w zależności od rytmu serca pacjenta
• monitor LCD wbudowany w gantry wyświetlający dane dotyczące aktualnego badania, wskazówki informujące o konieczności wstrzymania oddechu
przez pacjenta oraz animacje umilające czas badania dla dzieci

 

 

 

 

• interfejs DICOM 3.0
• Zaawansowana analiza obrazów:
– Perfusion Analysis – oprogramowanie do analizy perfuzji mózgu
– Calcium Scoring – oprogramowanie do oceny stopnia zwapnienia naczyń
– Coronary Analysis – oprogramowanie do analizy tętnic wieńcowych
– fatPointer – obrazowanie obszarów tłuszczu
– riskPointer – obrazowanie obszarów płuc o obniżonym pochłanianiu
– Abdomen Analysis – oprogramowanie do oceny tkanki mięśniowej i tłuszczowej tułowia
– CT Colonoscopy – oprogramowanie do wirtualnej kolonoskopii
– Lung Analysis – oprogramowanie do oceny zmian w płucach

 

Nasze produkty
Kontakt

SHIM-MED POLSKA Sp. z o.o.

ZARZĄD:
Andrzej Raciborski - Prezes

ADRES:
ul. Skrzetuskiego 15A
02-726 Warszawa

NIP: 951-18-64-462
REGON: 013148830

BIURO

Tel. (+48) 22 848 59 53
Fax (+48) 22 848 59 60

biuro@shim-med.pl
www.shim-med.pl

 

SHIM-MED POLSKA sp. z o.o. jest wpisana do KRS XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS: 0000039168

Wysokość kapitału zakładowego: 200 000,00 zł

Nr rachunku bankowego:
PKO BP 34 1440 1299 0000 0000 0187 7477

nr. rejestrowy ZSEiE: E0006576W

Projekt i wykonanie: inforpol.net