MobileDaRt Evolution
  • ŚRÓDOPERACYJNE APARATY RTG Z RAMIENIEM C
  • OPESCOPE ACTENO
  • APARATY RTG DO ZDJĘĆ PRZYŁÓŻKOWYCH
  • MobileDaRt Evolution
  • MobileDaRt Evolution wireless
  • MobileDaRt Evolution Pediatric
  • MobileArt Evolution
  • MobileArt Eco


                                                                                                                  

 

 

 

 

 
MobileDaRt Evolution - przewoźny, bezprzewodowy aparat rtg do zdjęć przyłóżkowych z zasilaniem akumulatorowym

Jest to jeden z najnowocześniejszych mobilnych aparatów wykorzystujących techniki bezpośredniej radiografii cyfrowej na izbach przyjęć, oddziałach traumatologii, intensywnej terapii i oddziałach pediatrycznych.

System MobileDaRt Evolution to milowy krok w tworzeniu mobilnego sprzętu do obrazowania diagnostycznego, który łączy w sobie cechy takie jak łatwość obsługi, mobilność, i wysoka jakość obrazów.

 

 

Charakterystyka:

•    zasilanie akumulatorowe, umożliwiające    
     wykonywanie zdjęć przyłóżkowych oraz transport aparatu na dużych dystansach
•    generator o mocy do 32 kW zapewniający ostre obrazy nawet w trudnych warunkach pracy, np.
     w sytuacjach awaryjnych
•    trzy rodzaje płaskich detektorów różniących się materiałem scyntylacyjnym i rozmiarem

 


 
•    bardzo szybie wyświetlenie obrazów – już 3 sekundy po zakończeniu radiografii.
•    możliwość przysyłania wybranego obrazu w systemie DICOM (Print; Store) do konsoli diagnostycznej oraz kamery cyfrowej
•    ,,Inch mover buttoms" - przyciski umieszczone na kolimatorze, umożliwiające precyzyjne ustawienie aparatu od strony lampy/pacjenta
•    programy anatomiczne (APR)
•    pilot zdalnego wyzwalania ekspozycji na podczerwień

 

 

SHIM-MED POLSKA sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie - InforpolNET 2012